ประกาศ

ประกาศวันหยุดชั่วคราว( 2- 15 มีนาคม 2020)

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทางหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดุระจึงขอหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-15 มีนาคม 2020
โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 9.00น. หากมีกรณีเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามได้จากประกาศบนเว็บไซต์
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้าใจสถานการณ์นี้

กลับ