ประกาศ

ขยายเวลาปิดทำการจนถึงวันที่ 23 เมษายน

มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาปิดทำการตามที่ได้แจ้งไว้ 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลล่าสุดของเรา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

***

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทางหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดุระจึงขอหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 23 เมษายน 2020
โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 24 เมษายน 2020 เวลา 9.00น. หากมีกรณีเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามได้จากประกาศบนเว็บไซต์
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้าใจสถานการณ์นี้

กลับ