อุทสึโรอิคัง

MAP

แปลงร่างเป็นขุนนางและเจ้าหญิงพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก! รูปถ่ายจะมอบให้ตรงนั้นในทันที
ในทันที มีชุดมากมายให้เลือกซึ่งสามารถใส่เดินชมภายในหมู่บ้านได้ทั้งวัน!

การถ่ายรูป

แปลงร่างเป็นชายผู้สูงศักดิ์กับเจ้าหญิงแล้วถ่ายรูปที่ระลึก! จะให้รูปถ่ายให้ทันทีในสถานที่นั้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปจะแยกเป็นค่ารูปกับค่าเครื่องแต่งกาย

ค่ารูป + ค่าเครื่องแต่งกาย เริ่มที่ 3,500 เยน

 • ไม่สามารถเลือกถ่ายรูปหรือเช่าเครื่องแต่งกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • ไม่สามารถใส่เครื่องแต่งกายสำหรับถ่ายรูปออกไปนอกห้องได้
 • ขอความกรุณาไม่ให้ลูกค้าถ่ายรูปเอง
ค่ารูป (พร้อมกระดาษสำหรับตั้ง)
 • ไซส์L 89mm×127mm 1,500 เยน
 • ไซส์ 8*10 นิ้ว 203mm×254mm 2,500 เยน

หากต้องการเพิ่มรูป * จำกัดให้ทำได้ตั้งแต่ใบที่ 2 ของรูปเดียวกัน

 • ไซส์L 89mm×127mm 1,000 เยน
 • ไซส์ 8*10 นิ้ว 203mm×254mm 1,500 เยน
ค่าเครื่องแต่งกาย
 • เจ้าหญิง/ ไมโกะ/ ชายผู้สูงศักดิ์/ ซามูไร/ นินจา 2,000 เยน
 • โออิรัน/ ชินเช็นกุมิ/ เครื่องแต่งกายแบบทางการ 2,500 เยน
ตัวอย่างค่าธรรมเนียม
 • รูป-ไซส์L, เครื่องแต่งกาย-เจ้าหญิง1,500 เยน + 2,000 เยน = 3,500 เยน
 • รูป-ไซส์L, เครื่องแต่งกาย-โออิรัน1,500 เยน + 2,500 เยน = 4,000 เยน
 • รูป-ไซส์ 8*10 นิ้ว, เครื่องแต่งกาย-ชายผู้สูงศักดิ์2,500 เยน + 2,000 เยน = 4,500 เยน
 • รูป-ไซส์ 8*10 นิ้ว, เครื่องแต่งกาย-เครื่องแต่งกายแบบทางการ2,500 เยน + 2,500 เยน = 5,000 เยน
 • รูป-ไซส์ L จำนวน 2 ใบ (รูปเดียวกัน), เครื่องแต่งกาย-ชายผู้สูงศักดิ์กับเจ้าหญิง = (1,500 เยน + เพิ่ม 1,000 เยน) + (2,000 เยน * 2ท่าน) = 6,500 เยน
,

เครื่องแต่งกายให้เช่า

สามารถเช่าเครื่องแต่งกายที่เราจัดเตรียมไว้หลากหลายชนิด เพื่อใส่เดินเล่นภายในหมู่บ้านได้ตลอดทั้งวันอย่างอิสระ

ค่าธรรมเนียม

  • นินจาเด็ก (ไม่เกินระดับประถม) 1,050 เยน
  • นินจาผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 3,150 เยน
  • เด็กสาวชาวเมือง 3,500 เยน
  • ลูกสาวนักรบ/ ซามูไร 4,500 เยน
  • ชุดยูกาตะสำหรับผู้หญิง (เฉพาะฤดูร้อน) 2,100 เยน
 • เครื่องแต่งกายสำหรับเช่าเท่านั้น ไม่รวมถ่ายภาพ
 • เครื่องแต่งกายมีจำนวนจำกัด
กลับ