เอะโดะยะ

MAP

เวิร์คชอป การระบายสีของเล่นสมัยโอโดะ “โคเคชิ”, “โคมะ”

เพลิดเพลินกับการระบายสีลูกข่าง (โคเคชิ),
ตุ๊กตาไม้ (โคมะ)
สามารถสร้างสรรค์ของฝากสำหรับการมาเยือนจิไดมุระได้
นอกจากนี้ยังมีโคเคชิ,
โคมะ จำหน่ายด้วย

กลับ