ค่าธรรมเนียม-เวลาทำการ

ค่าธรรมเนียม *[ ]แสดงราคาของวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

ตั๋วสัญจร (บัตรผ่านภายในหมู่บ้าน)

บุคคล ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,900 เยน [2,900 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,500 เยน [1,600 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 600 เยน [600 เยน]

ค่าจอดรถ

ประเภทยานพาหนะ ค่าจอดรถ จำนวนคันที่จอดได้
รถยนต์ส่วนบุคคล 500 เยน 800 คัน
รถจักรยานยนต์ 200 เยน 20 คัน
รถบัส (ขนาดใหญ่/ไมโคร) 1,500 เยน 30 คัน

ส่วนลดผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ค่าเข้าหมู่บ้าน
65 ปีขึ้นไป 2,100 เยน [2,200 เยน]
 • ต้องใช้หลักฐานแสดงอายุ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

ส่วนลดผู้ทุพพลภาพ

ผู้ทุพพลภาพ ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 1,800 เยน [1,900 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 900 เยน [1,000 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน [500 เยน]
 • ต้องมีใบรับรอง (สมุดประจำตัว)
 • ผู้ดูแล 1 ท่านก็จ่ายค่าเข้า 1,800 เยน [1,900 เยน]
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

หมู่คณะ

หมู่คณะ ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,500 เยน [2,600 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,300 เยน [1,400 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน [500 เยน]
 • สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไปจำนวน 8 ท่านขึ้นไป
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

คูปองเว็บ

บุคคล ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,700 เยน [2,750 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,400 เยน [1,500 เยน]
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน [500 เยน]
 • จำเป็นต้องมีคูปอง 
  COUPON DOWNLOAD
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

เวลาทำการ

  เวลาเปิดหมู่บ้าน เวลาปิดหมู่บ้าน
ฤดูร้อน (1เมษายน – 31 ตุลาคม) 9:00 17:00
ฤดูหนาว ( 1พฤศจิกายน – 31 มีนาคม) 9:00 16:00

สามารถเข้าหมู่บ้านได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

วันหยุด

ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี

ประกาศวันหยุดเพื่อเช็คสภาพอาคาร ระหว่าง วันที่ 2-5 มีนาคม 2020

กลับ