ค่าธรรมเนียม-เวลาทำการ

ค่าธรรมเนียม *กำหนดเปลี่ยนแปลงราคาใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม

ตั๋วสัญจร (บัตรผ่านภายในหมู่บ้าน)

บุคคล ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,900 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,500 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 600 เยน

ค่าจอดรถ

ประเภทยานพาหนะ ค่าจอดรถ จำนวนคันที่จอดได้
รถยนต์ส่วนบุคคล 500 เยน 1,000 คัน
รถจักรยานยนต์ 200 เยน 100 คัน
รถบัส (ขนาดใหญ่/ไมโคร) 1,500 เยน 50 คัน

ส่วนลดผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ค่าเข้าหมู่บ้าน
65 ปีขึ้นไป 2,100 เยน
 • ต้องใช้หลักฐานแสดงอายุ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

ส่วนลดผู้ทุพพลภาพ

ผู้ทุพพลภาพ ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 1,800 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 900 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน
 • ต้องมีใบรับรอง (สมุดประจำตัว)
 • ผู้ดูแล 1 ท่านก็จ่ายค่าเข้า 1,800 เยน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

หมู่คณะ

หมู่คณะ ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,500 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,300 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน
 • สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไปจำนวน 8 ท่านขึ้นไป
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

คูปองเว็บ

บุคคล ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,700 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,400 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน
 • จำเป็นต้องมีคูปอง 
  COUPON DOWNLOAD
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

เวลาทำการ

  เวลาเปิดหมู่บ้าน เวลาปิดหมู่บ้าน
ฤดูร้อน (1เมษายน – 31 ตุลาคม) 9:00 17:00
ฤดูหนาว ( 1พฤศจิกายน – 31 มีนาคม) 9:00 16:00

สามารถเข้าหมู่บ้านได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

วันหยุด

ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี

จะมีการปิดบำรุงบางวันในช่วงหน้าหนาว

กลับ