ดาวน์โหลดแผ่นพับ

คุณสามารถดาวน์โหลด “คู่มือแนะนำระหว่างทาง”(แผ่นพับ) แบบไฟล์PDF ของหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดมุระ!

日本語版パンフレット
Japanese(6MB)
ダウンロード
English
English(5.7MB)
Download
简体字
Simplified characters(5.7MB)
下载
繁體字
Traditional Chinese(5.4MB)
下載
한국어
Korean(6.3MB)
다운로드
ภาษาไทย
Thai(9.9MB)
ดาวน์โหลด
กลับ