ดาวน์โหลดแผ่นพับ

คุณสามารถดาวน์โหลด “คู่มือแนะนำระหว่างทาง”(แผ่นพับ) แบบไฟล์PDF ของหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดมุระ!

日本語版パンフレット
Japanese(5.8MB)
ダウンロード
English
English(5.1MB)
Download
简体字
Simplified Chinese(5.3MB)
Download
繁體字
Traditional Chinese(4.9MB)
Download
한국어
Korean(5.9MB)
Download
ภาษาไทย
Thai(9.4MB)
Download
กลับ