ดาวน์โหลดแผ่นพับ

คุณสามารถดาวน์โหลด “คู่มือแนะนำระหว่างทาง”(แผ่นพับ) แบบไฟล์PDF ของหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดมุระ!

日本語版パンフレット
Japanese(6.9MB)
ダウンロード
English
English(6.3MB)
Download
简体字
Simplified Chinese(6.4MB)
Download
繁體字
Traditional Chinese(6.5MB)
Download
한국어
Korean(6.9MB)
Download
ภาษาไทย
Thai(7.8MB)
Download
กลับ