ค่าธรรมเนียม-เวลาทำการ

ค่าธรรมเนียม

ตั๋วสัญจร (บัตรผ่านภายในหมู่บ้าน)

บุคคล ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,900 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,600 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 600 เยน

ค่าจอดรถ

ประเภทยานพาหนะ ค่าจอดรถ จำนวนคันที่จอดได้
รถยนต์ส่วนบุคคล 500 เยน 800 คัน
รถจักรยานยนต์ 200 เยน   20 คัน
รถบัส (ขนาดใหญ่/ไมโคร) 1,500 เยน   30 คัน

ส่วนลดผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ค่าเข้าหมู่บ้าน
65 ปีขึ้นไป 2,200 เยน
 • ต้องใช้หลักฐานแสดงอายุ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

ส่วนลดผู้ทุพพลภาพ

ผู้ทุพพลภาพ ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 1,900 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,000 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน
 • ต้องมีใบรับรอง (สมุดประจำตัว)
 • ผู้ดูแล 1 ท่านก็จ่ายค่าเข้า 1,900 เยน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

หมู่คณะ

หมู่คณะ ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,600 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,400 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน
 • สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไปจำนวน 8 ท่านขึ้นไป
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

คูปองเว็บ

บุคคล ค่าเข้าหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ (ระดับมัธยมต้นขึ้นไป) 2,750 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็ก (ระดับประถม) 1,500 เยน
ค่าธรรมเนียมเด็กเล็ก (4 ปีถึงก่อนวัยเข้าเรียน) 500 เยน
 • จำเป็นต้องมีคูปอง 
  COUPON DOWNLOAD
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

[โนโบริเบ็ทสึธีมพาร์คทิคเก็ต] สำหรับชาวต่างชาติ

บุคคล ตั๋ว 2 สวนสนุก ตั๋ว 3 สวนสนุก
ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้น) 4,400 เยน 6,500 เยน
เด็ก (4-12 ปี) 2,300 เยน 3,400 เยน

ทางสวนสนุกมีตั๋วจำหน่ายให้แก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อสนุกกับโนโบริเบ็ทสึ มารีน พาร์ค, สวนหมีโนโบริเบ็ทสึ และหมู่บ้านโนโบริเบ็ทสึดาเตะจิไดมูระได้อย่างคุ้มค่า โดยจะมีให้เลือกซื้อได้ทั้ง [ตั๋ว 3 สวนสนุก] ที่สามารถสนุกกับธีมพาร์คได้ทั้ง 3 แห่งและ [ตั๋ว 2 สวนสนุก] ที่สนุกกับสวนที่ชอบได้ 2 แห่ง ซื้อง่าย ช่วยให้สนุกกับโนโบริเบ็ทสึได้อย่างเต็มที่!

 • สามารถใช้บริการธีมพาร์คได้ 2 แห่งจากทั้งหมด 3 แห่งสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋ว 2 สวนสนุก
 • ตั๋วมีอายุ 3 วัน
 • มีค่าจอดรถเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ (รถให้เช่า)
 • วันปิดบริการและเวลาให้บริการของธีมพาร์คแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลของธีมพาร์คแต่ละแห่งอีกครั้งก่อนใช้บริการ
 • สวนอาจปิดให้บริการหรือมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือเหตุการณ์อื่น ๆ กรณีนี้ ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อตั๋ว สามารถซื้อได้ที่สถานที่ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ เคาน์เตอร์ของสวนสนุกทุกแห่ง, สมาคมการท่องเที่ยวโนโบริเบ็ทสึ หรือโนโบริเบ็ทสึเกตเวย์เซ็นเตอร์
 • ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนในกรณีที่ตั๋วสูญหาย
 • ยินดีรับชำระเงินเป็นเงินสด, WeChatPay, Alipay, บัตรเครดิต (ทุกประเภท) หรือ UnionPay

เวลาทำการ

  เวลาเปิดหมู่บ้าน เวลาปิดหมู่บ้าน
ฤดูร้อน (1เมษายน – 31 ตุลาคม) 9:00 17:00
ฤดูหนาว ( 1พฤศจิกายน – 31 มีนาคม) 9:00 16:00

สามารถเข้าหมู่บ้านได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

วันหยุด

ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี

จะมีการปิดบำรุงบางวันในช่วงหน้าหนาว
(พฤศจิกายน 2022-มีนาคม 2023: ไม่มีวันหยุด)

กลับ