ประกาศ

ปฏิทินธุรกิจ

โปรดดูปฏิทินธุรกิจ

สิงหาคม-ตุลาคม 2022: ไม่มีวันหยุด
เวลาทำการ/ 9:00 – 17:00
*สามารถเข้าหมู่บ้านได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ
*ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ, และเวลาการแสดง

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการเวลาใหม่ของโรงละคร
ตารางเวลา

กลับ