ฤดูหนาว : 06/11/2023 - 31/03/2024

  • แต่ละโรงละครจะเปิดให้เข้า ก่อนที่การแสดงเริ่ม 10 นาที
  • กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่ออยู่ภายในโรงละคร
  • มีทางเข้าพิเศษสำหรับผู้ใช้รถเข็น และเก้าอี้พับบริการฟรีภายในโรงละคร
  • ทางโรงละครไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาเข้าสู่ภายในโรงละคร
  • ทางโรงละครอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือมีการยกเลิกการแสดง และอาจมีข้อจำกัดในการเข้าชม ขึ้น
    อยู่กับสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้


กลับ