ฤดูหนาว(9-10,22 ธ.ค.) : 01/12/2021 - 31/12

สั้นลง(2-5,8,11-12,15,17-19,25-26 ธ.ค.) : 01/12/2021 - 31/12

  • แต่ละโรงละครจะเปิดให้เข้า ก่อนที่การแสดงเริ่ม 10 นาที
  • กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่ออยู่ภายในโรงละคร
  • มีทางเข้าพิเศษสำหรับผู้ใช้รถเข็น และเก้าอี้พับบริการฟรีภายในโรงละคร
  • ทางโรงละครไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาเข้าสู่ภายในโรงละคร
  • ทางโรงละครอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือมีการยกเลิกการแสดง และอาจมีข้อจำกัดในการเข้าชม ขึ้น
    อยู่กับสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้


กลับ