ช่วงฤดูร้อน(13,24,28 พ.ค.) : 09/05/2022 - 31/05

สั้นลง(9-12,14-23,25-27,29-31 พ.ค.) : 09/05/2022 - 31/05

  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่มาใช้ “ห้องฝึกปาชูริเคน” ตามสภาพอากาศ
  • แต่ละโรงละครจะเปิดให้เข้า ก่อนที่การแสดงเริ่ม 10 นาที
  • กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่ออยู่ภายในโรงละคร
  • มีทางเข้าพิเศษสำหรับผู้ใช้รถเข็น และเก้าอี้พับบริการฟรีภายในโรงละคร
  • ทางโรงละครไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาเข้าสู่ภายในโรงละคร
  • ทางโรงละครอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือมีการยกเลิกการแสดง และอาจมีข้อจำกัดในการเข้าชม ขึ้น
    อยู่กับสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้


กลับ