ประกาศ

กรกฎาคม, 2019

ส่วนลดพิเศษหน้าร้อน สำหรับหอแปลงร่าง “อุทสึโรอิ คัง”

  ร้านเช่าชุด, ถ่ายภาพยุคเอโดะ ชื่อร้านอุทสึโรอิคัง มีโปรโมชั่นพิเศษในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. – เสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ โดยในช่วงเวลาโปร続きを読む

ประกาศการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการเข้าชม ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ทางโรงละครได้พิจารณาในการปรับค่าเข้าชมเนื่องจากภาษีบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ทัง้ นี้ทัง้ นั ้นราคาส่วนลดจะมีการป続きを読む
กลับ