ประกาศ

เมษายน, 2020

ประกาศแจ้งเลื่อนการเปิด ในช่วงเวลานี้

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดมุระ ได้ประกาศแจ้งการปิดถึง 23 เมษายนนี้ ขณะนี้ ทางเราได้ขยา続きを読む
กลับ