09/02/2024-03/03

นิทรรศการตุ๊กตาฮินะ

วันที่ 3 มีนาคม "เทศกาลตุ๊กตาฮินะ"
เป็นกิจกรรมของญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาโดยการประดับ "ตุ๊กตาฮินะ" เพื่อให้เด็กผู้หญิงในบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
หมู่บ้านของเราจึงตั้งใจประดับตุ๊กตาฮินะขึ้น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน

วันที่
09/02/2024-03/03
เวลาเปิดทำการ
9:00-16:00
ตำแหน่งที่ตั้ง
ชิราฮากิ ฮอลล์
ราคา
ฟรี (ค่าเข้าหมู่บ้าน แยกต่างหาก)
  • เนื้อหากิจกรรมบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานการณ์
กลับ