เอะโดะยะ

MAP

เวิร์คชอป การระบายสีของเล่นสมัยโอโดะ “โคเคชิ”, “โคมะ”

เพลิดเพลินกับการระบายสีลูกข่าง (โคเคชิ),
ตุ๊กตาไม้ (โคมะ)
สามารถสร้างสรรค์ของฝากสำหรับการมาเยือนจิไดมุระได้
นอกจากนี้ยังมีโคเคชิ,
โคมะ จำหน่ายด้วย

ท่านสามารถเลือกลายโคเคชิได้ที่นี่ ≫ แกลอรี่โคเคชิ

  • ระบายสีโคเคชิ
    (พวงกุญแจ, สายคล้อง) 1,000 เยน
  • ระบายสีลูกข่าง
    1,000 เยน
  • โคเคชิ, ลูกข่างแต่ละแบบที่จำหน่าย
กลับ