9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
บ้านนินจาคาสุมิ
นินจาโชว์

[20 นาที]
โรงละครวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โออิรันโชว์

[25 นาที]
โรงละครโอเอโดะ
ละครเนียงมาเก

[25 นาที]
หอคอยนินจา
การแสดงโชว์กลางแจ้ง

[15 นาที]