ประกาศ

28/4 และ 3-5/5 จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแสดงใน
โรงละคร

เนื่องจากคาดว่าวันที่ 28/4 และ 3-5/5 จะมีผู้เข้าชมอย่างมากมาย จึงมีการเพิ่มรอบแสดง

ดังนั้น แต่ละเวทีการแสดงจึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาแสดง กรุณาตรวจสอบเวลาใหม่ของเรา

สำหรับรอบแสดงพิเศษนั้น สามารถเช็คตารางเวลาได้จาก ที่นี่

กลับ