ประกาศ

แจ้งวันหยุดของสวน(วันจันทร์ที่ 4- พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2019)

โนโบริเบทสึจิไดมุระ จะทำการหยุดตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4- พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2019 เพื่อทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาภายใน

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่าน

กลับ