ประกาศ

เผยแพร่โปรโมชั่น VTR (ฤดูหนาว ปี 2019)

“VTR โปรโมทหมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดมูระ (ฤดูหนาว ปี 2019) เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ท่านสามารถติดตามได้ใน Youtube”

สิ่งที่น่าสนใจ
1. ถนนแบบญี่ปุ่นโบราณที่ขาวโพนไปด้วยหิมะ ทุกท่านจะได้รูปถ่ายสวยๆ กลับไปแน่นอน
2. การแสดงแอคชั่นโชว์ดุดันของนินจา และการแสดงโออิรันงดงาม
3. การแสดงเพลงดาบซามูไรในฤดูหนาว ทุกท่านจะได้ชมศิลปะวิชาดาบอันแสนวิเศษ เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณบูชิโด

เข้าชมเว็บไซต์กดตรงนี้
โนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมุระ คือ

กลับ