ประกาศ

ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี 2020

เมื่อปีที่ผ่นาหมู่บ้านโนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมุระได้รับการอุปการะคุณจากแขกที่มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ปีใหม่นี้ก็ขอให้ได้รับการสนับสนุนจากท่านทั้งหลายเช่นเดิม เราจึงขอฝากเนื้อฝากตัวในปีใหม่นี้ด้วย

สำรับวันขึ้นปีใหม่เวลาประมาณ 9:00 โมง จะมีการเปิดงาน「เทศกาลปีใหม่」 สามารถมาหาประสบการณ์ไปด้วยกันกับกิจกรรมใน วันขึ้นปีใหม่ ของญี่ปุ่น
เรายังเปิดให้บริการสถานที่ต่างๆ อย่างปกติ อย่าลืมแวะมาเที่ยว มาสนุกกันมากๆ นะครับ

พวกเราชาวหมุ่บ้าน รอคอยทุกท่านอยู่ครับ

กลับ