ประกาศ

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (สำคัญ)

หมู่บ้านโนโบริเบทสึดาเตะจิไดมูระ ได้ปฎิบัติตามการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามหลักของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในฮอกไกโด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทั้งผู้มาเยือนและเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ขอความร่วมมือทุกๆ ท่าน ที่มาเยี่ยมชมได้อ่านทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้บริการ

การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหมู่บ้าน (PDF/English)

 

*รายละเอียดการป้องกันควบคุมจะปรับเปลี่ยนได้ กรุณาตรวจสอบการอัพเดทใหม่ล่าสุด ก่อนการเข้าชมหมู่บ้าน

กลับ