ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ, และเวลาการแสดง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 – 31 มีนาคม 2024 โนโบริเบ็ทสึ ดาเตะ จิไดมุระจะเปิดให้บริการเวลา 9:00 – 16:00 (เคาน์เตอร์ปิดเวลา 15:00) 

สำหรับโชว์ที่ได้รับความนิยม อย่างโชว์กลางแจ้ง “นินจาโทริเดะ” จะสิ้นสุดลงใน 31 ตุลาคมนี้
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน ณ ห้องแสดงโอเอโดะ จะมีการแสดงเฉพาะในฤดูหนาว

≫ตารางเวลา

≫โปรแกรม

 

*โนโบริเบทสึจิไดมุระ จะทำการหยุดตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4- พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2024 เพื่อทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาภายใน
เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่าน
>ค่าธรรมเนียม-เวลาทำการ

กลับ