ประกาศ

เวลาทำการของโรงละครจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2021 โนโบริเบ็ทสึ ดาเตะ จิไดมุระจะเปิดให้บริการเวลา 9:00 – 17:00 (เคาน์เตอร์ปิดเวลา 16:00)

*โปรดดูปฏิทินธุรกิจ

 

29 เมษายน / เริ่มการแสดงโลดโผนกลางแจ้ง ณ โรงละครกลางแจ้ง Ninja Fort

≫ตารางเวลา

≫โปรแกรม

กลับ