ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ, และเวลาการแสดง

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป โนโบริเบทสึดาเตะจิไดมุระ จะเข้าสู่ช่วงทำการฤดูหนาว จึงเปลี่ยนเวลาทำการเป็น 9:00-16:00  จึงทำให้ตารางการแสด続きを読む

5-6/10 จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแสดงในโรงละคร

เนื่องจากคาดว่าวันที่ 5-6/10 จะมีผู้เข้าชมอย่างมากมาย จึงมีการเพิ่มรอบแสดง ดังนั้น แต่ละเวทีการแสดงจึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาแสดง กรุณาตรวจสอบเ続きを読む

ส่วนลดพิเศษสำหรับฤดูใบไม้ร่วง สำหรับหอแปลงร่าง “อุทสึโรอิ คัง”

  ร้านเช่าชุด, ถ่ายภาพยุคเอโดะ ชื่อร้านอุทสึโรอิคัง มีโปรโมชั่นพิเศษในวัน 1/10 – 30/11 นี้ โดยในช่วงเวลาโปรโมชั่นนั้น ชุดผู้ใหญ่จ続きを読む

เปิดเพจบน Facebook ทั้ง 5ภาษา

ในช่วงเดือนเมษายนถึงปลายเดือนกรกฏาคม ได้มีการเปิดเพจในเฟสบุคของ หมู่บ้านโนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมูระ เพิ่มขึ้น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจี続きを読む

11-15/8 จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแสดงในโรงละคร

เนื่องจากคาดว่าวันที่ 11-15/8 จะมีผู้เข้าชมอย่างมากมาย จึงมีการเพิ่มรอบแสดง ดังนั้น แต่ละเวทีการแสดงจึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาแสดง กรุณาตรวจสอบ続きを読む

ส่วนลดพิเศษหน้าร้อน สำหรับหอแปลงร่าง “อุทสึโรอิ คัง”

  ร้านเช่าชุด, ถ่ายภาพยุคเอโดะ ชื่อร้านอุทสึโรอิคัง มีโปรโมชั่นพิเศษในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. – เสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ โดยในช่วงเวลาโปร続きを読む

ประกาศการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการเข้าชม ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ทางโรงละครได้พิจารณาในการปรับค่าเข้าชมเนื่องจากภาษีบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ทัง้ นี้ทัง้ นั ้นราคาส่วนลดจะมีการป続きを読む
กลับ